Syndrom skompresowanego kłykcia

Syndrom skompresowanego kłykcia (condylar compression syndrome) jest bardzo często spotykany u noworodków. W przypadku łagodnych lub umiarkowanych patologii objawy można leczyć manualnie poprzez prace osteopatyczną. Ciężka kompresja jest rzadkością i najczęściej nie zauważalna u żywych noworodków. Objawy związane są z czteroma nerwami czaszkowymi (IX, X, XI, XII), które przebiegają w Read more…