Czym jest Osteopatia?

Osteopatia to holistyczna metoda terapeutyczna, która skupia się na diagnozowaniu i leczeniu różnego rodzaju zaburzeń zdrowia poprzez manipulacje manualne oraz zrozumienie związku między strukturą ciała, a jego funkcjonowaniem. Osteopaci wierzą, że ciało ludzkie ma zdolność do samoleczenia, a wszelkie bóle i schorzenia wynikają z zaburzeń w równowadze między różnymi strukturami ciała, takimi jak kości, mięśnie, stawy, narządy wewnętrzne czy układ nerwowy. Osteopaci wykorzystują swoje umiejętności manualne do przywracania tej równowagi i wspierania procesu zdrowienia.

Osteopatia może przyjmować różne formy, w zależności od obszaru ciała, który jest przedmiotem diagnozy i terapii. Wyróżnia się kilka głównych dziedzin osteopatii:

Osteopatia parietalna – jest to forma skupiająca się na diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń układu kostno-stawowego i więzadłowego. Wykorzystywane są do tego celu techniki manualne, takie jak manipulacje, praca na tkankach miękkich oraz ćwiczenia, aby przywrócić normalną funkcję układu kostno-stawowego i wiezadłowego.

Osteopatia czaszkowo-krzyżowa koncentruje się na manipulacjach struktur czaszki, kręgosłupa oraz kości krzyżowej. Głównym celem jest praca nad poprawą krążenia płynów mózgowo-rdzeniowych oraz równowagi struktur czaszki, co może wpłynąć na ogólną równowagę ciała.

Osteopatia wisceralna – zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem problemów związanymi z narządami wewnętrznymi, takimi jak układ pokarmowy, oddechowy czy moczowy. Celem technik manualnych jest poprawa ruchomości narządów, co może wpłynąć na ogólną zdrowotność pacjenta.

Osteopatia psychosomatyczna – ta dziedzina osteopatii bada związek między aspektami psychologicznymi, a fizycznymi zdrowiem. Głównym celem pracy jest stres, emocje i trauma które mogą wpływać na ciało i powodować bóle oraz dysfunkcje. Terapia w tej dziedzinie często obejmuje terapeutyczne rozmowy i techniki relaksacyjne, które pomagają pacjentowi w osiągnięciu równowagi między ciałem, a umysłem.

Zasady osteopatii, którymi kieruję się w gabinecie:

I Ciało ludzkie jest jednością
II Organizm ma zdolności samoleczenia
III Struktura i funkcja są współzależne od siebie